การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563

การประชุมชี้แจงแนวดำ

Read more

การประชุมปฏิบัติการ Coaching กลุ่มเครือข่ายสหัสขันธ์,เขื่อนลำปาว

ในวันที่ 25 กุมภาพัน

Read more

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมมเข้าค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้โครงงาน (Project Work) สำหรับครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ระหว่างวันที่ 18 &#8

Read more