นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมมเข้าค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน โดยใช้โครงงาน (Project Work) สำหรับครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ระหว่างวันที่ 18 &#8

Read more